Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Maart 2018

De Gemeente heeft de commerciële waarde voor de jaarlijkse "Erfpacht" berekend en kenbaar gemaakt, deze is voor onze culturele ANBI stichting extreem en niet haalbaar.

Het nieuwe college heeft enig werk te verrichten!

 

Juni 2017

Er is een begin gemaakt met het advies voor ruimtelijke onderbouwing

april 2017

Hoera ! ! ! Op de vergadering van 25 april 2017 heeft het college van B&W de locatie voor het museaal onderkomen op Plein 15 februari, aan de Plenkertstraat goedgekeurd. Nu verder!

 

Artike; Limburgs Dagblad
Artikel in het Limburgs Dagblad van 02-05-2017 over de bouw van het onderkomen voor het geschut
Museum voor Geschut 1842_1.pdf (211.63KB)
Artike; Limburgs Dagblad
Artikel in het Limburgs Dagblad van 02-05-2017 over de bouw van het onderkomen voor het geschut
Museum voor Geschut 1842_1.pdf (211.63KB)

juni 2016

Scötte - Remise

Na intensief overleg tussen de Gemeente Valkenburg aan de Geul en het bestuur van de Stichting is  een nieuwe locatie, 'n nieuwe optie met daarvoor een aangepast ontwerp voor het onderkomen van het Geschut 1842 aan te wijzen en wel op Plein 15 februari  aan de Plenkertstraat te Valkenburg aan de Geul.

De voorlopige Bouwvergunning is in november 2016 aangevraagd.  

Prof. C. Dam (Dam & Partners Amsterdam tevens Beschermheer der schutterij) heeft hiervoor een futuristisch glazen onderkomen ontworpen en een maquette laten vervaardigen. 

 www.damenpartners.nl

 

ANBI Cultuur:

www.belastingdienst.nl/ wps/wcm/connect/bldcontentnl/ themaoverstijgend/programmas_en _formulieren/overeenkomst_periodieke_giften


- o -

 

september 2014

 

Ontwerp: Prof. C.G. Dam Amsterdam

 

Locatie: Dr. Hermansstraat, Valkenburg aan de Geul (Hertenpark ?).

 

Het Gebouw:               

Het paviljoen voor het ‘Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch':

 

Het paviljoen is gelegen tussen de Dr. Hermansstraat en de rivier de Geul. Door de situering van het paviljoen aan de zuidzijde van het langgerekte kavel is er ruimte voor de exercitieplaats nabij het paviljoen. In het ontwerp staat het geschut centraal.

 

Het in het oog springende deel van het paviljoen bevindt zich op maaiveldniveau. Het paviljoen toont het wapen in volle glorie: door de glazen gevel is het geschut van alle zijden goed zichtbaar. Een trap verbindt de begane grond met de grotere kelderverdieping waar zich de expositieruimte en een aantal ondersteunende functies bevinden.

 

De kelderverdieping is voorzien van een glazen dak rondom de bovengelegen toegangsverdieping. Zo wordt letterlijk een ‘podium’ geboden voor het geschut, in een vijver van glas. Twee bruggen bieden toegang tot het paviljoen. Daglicht treedt door het glazen dak de expositieruimte binnen. Zowel van binnen als van buiten vindt een elegant spel van reflectie en transparantie plaats. Tijdens gebruik in de avond versterkt licht vanuit de expositieruimte de zichtbaarheid.

 

De ruimte in het paviljoen biedt mogelijkheden voor divers gebruiken kan zo een functie vervullen als cultureel centrum in de stad. Het elegante paviljoen biedt het ‘Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch’ een zichtbare prachtige plek in Valkenburg.

Tekst en Ontwerp: Dam & Partners Architecten

 

Bestemming:

*Onderbrenging van het "Ere Saluut Geschut 1842”Valckenborch.

Het geschut wordt compleet tentoongesteld. Dit dus met 2 volledig aangespannen en gezadelde deco paarden, munitiewagen en affuit met het kanon, (getrouwe kopie), etalagepoppen aangekleed met de historisch verantwoorde uniformering en uitmonstering van het Limburgs Bonds Contingent 1842 – 1846.

Dit Contingent bestond uit Infanterie & 1 stuks Artillerie. Het Bonds Contingent moest door de Hertog van Limburg, zijnde Koning Willem I, ter beschikking gesteld worden aan de Duitse Statenbond.

Dit Contingent was gelegerd in Venlo en Maastricht.

Wegens het lidmaatschap van de Duitse Statenbond kregen de inwoners van het Hertogdom ook de Duitse nationaliteit, behalve de inwoners van de vestigingssteden Venlo en Maastricht, deze waren vrijgesteld.

Er kunnen regelmatig demonstraties kogelgieten gegeven worden.

Onze huidige locatie/foerierskamer, welke de schutterij al ca. 45 jaren ter beschikking heeft in het "Oud Stadhoes", (en door de schutterij telkens voor eigen rekening in orde moest brengen), zal door de schutterij verlaten dienen te worden zodra dit gebouw door de Gemeente verkocht wordt.

Wegens plaatsgebrek heeft 't Streekmuseum de grote "Schutterskamer" opgeruimd en alle eeuwenoude goederen en gedeelten van het archief, in depot opgeslagen. Het Streekmuseum heeft de kamer voor andere doeleinden nodig.

Bovenregionaal Cultureel Schuttersmuseum uit de "Drei Länder Eck":

*Gaarne willen wij op aanvraag van onze zusterverenigingen, de expositieruimte aanbieden, om in wisselende tentoonstellingen, ook hun vaak eeuwenoude spullen tentoon te stellen.

Zoals bv het historische "Koningszilver". Dit is eigenlijk zelden of nooit te zien.

Deze tentoonstellingen kunnen door iedereen bezocht gaan worden.

Ons Limburgs erfgoed zal hiermee een bijdrage gaan leveren aan 't toeristische aanbod.

De locatie mag voor andere tijdelijke exposities ter beschikking worden gesteld, zodat het een cultureel centrum kan worden.