Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Impressum / gegevens

Het bestuur van de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 Valkenburg bestaat u de volgende personen:

Matris Baptismus:
Mevr. Mr. M.L.A. van Loon - Labouchere

 

Voorzitter:
Dhr. Richard Huynen
richard.huynen@gmail.com

Secretaris:
Dhr. Henk Tabbers
info@eresaluutgeschut1842.nl

Penningmeester:
Dhr. Peter Blom
penningmeester1842@outlook.com


Raadsheren:
Dhr. Leen Noordzij
Dhr. Ger Hindriks


Adviseur bestuur:

Dhr. Jef Huijnen


Bankrelatie: Rabobank NL59 RABO 0176 9974 15
KvK nummer: 56705883

RSIN Nummer: 852275766

Per 1-1-2016 culturele ANBI

 


 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/ wps/wcm/connect/bldcontentnl/t hemaoverstijgend/programmas_en _formulieren/overeenkomst_periodieke_giften