Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

 

Scötte Beer

Oeze Brouwmeister/Kanonneer Paul Vranken, van Café De Grendelpoort Muntstraat 17 te Valkenburg, specialist brouwmeester van meer dan 15 eigen ontwikkelde biersoorten,  heeft voor onze Stg. Ere Saluut Geschut 1842 een speciaal Scötte Beer gebrouwen, en aangeboden. 

Burgemeester van Valkenburg aan de Geul / Droosaard der Jonge Nobele & Oude Loffekyke Schutterye heeft het eerste liter speciaal Scötte Beer t.g.v. Koningsdag 2014 gekocht (€10,00), om daarmee de kanonnierkas te spekken. Dit kostelijk vocht is te verkrijgen bij thersaurier:   <j.huijnen@telfort.nl>

De naam "Scötte Beer" verwijst naar de eerste vermelding in de stadtsrekening van 1460.      "De Stadts-Scötte brachten dat Lantjuwel gewonnen te Beick naar Valkenburg en werden daarvoor door het stadsbestuur vorstelijk beloont met enkele tonnetjes bier en brandewijn".