Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

In memoriam.


9 april 2020

Erelid, Oud Drossaard - Officier ruiter der Jonge Nobele & Oude Loffelyke Schutterye Valckenborch.

Oud Burgemeester van Valkenburg aan de Geul.


De 1ste Drossaard der Schutterye van Valckenborch 

Zijn naam zal op de In Memoriamkaars in de Oude Kerk te Valkenburg worden bijgeschreven.

- o -


 


 

Op 23 januari 2019 is de heer J. van Rennes overleden.

Onze Oud Beschermheer der Jonge Nobele & Oude Loffelyke Schutterye is met Schutterseer ten grave gedragen vanuit zijn Wijnkasteel Genoels-Elderen.

Zijn naam staat vermeld op de In Memoriamkaars in de Oude Kerk te Valkenburg.

-  o  - 

 

Op 27 maart 2017 is Finy Ackermans-Driessens overleden. Finy is de schoonmoeder van onze secretaris Henk Tabbers. Wij wensen familie en vrienden alle kracht toe om dit verlies te verwerken.
Moeder & schoonmoeder van ons Keizerspaar.

-  o  -


Op 15 maart 2017 is Franny Hammink-Muijters overleden. Zij was de de liefdevolle moeder van onze kanonier Ron Hammink.Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.