Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 


Zaterdagmorgen 4 mei 2024:

Dodenherdenking bij het Regiment Limburgse Jagers op de kazerne te Oirschot.

Op uitnodiging met een deputatie aanwezig.
Zaterdagmorgen 27 april: Koningsdag 2024

Geschut in Schin op Geul - saluutschoten voor de gedecoreerden.Zaterdagmorgen 27 april: Koningsdag 2024.

Saluutschot bij Parkhotel Valkenburg.
Vrijdagmiddag 12 januari 2024:

100 Jaar Kasteel Stichting Valkenburg.


Erehaag schutters en geschut.

Het bestuur van de stichting "Ere Saluut Geschut 1842"  dankt een ieder die ons een warm hart toedraagt.
Wij wensen u een gezegend kerstfeest,  een gelukzalig, voorspoedig en  gezond 2024.


Zaterdagavond 17 december 2023:

kerstparade, onderweg met mooi verlichte affuit wagen  + versierde herten.

Dit door het centrum van Valkenburg.
Beëdiging Limburgse Jagers te Venlo - 7 juni 2023

Nadat het Geschut 1842 opgeladen was, ging de reis richting Venlo.

Na de beëdiging van een nieuwe lichting Limburgse Jagers werd na afsluiting van de imponerende ceremonie afgesloten met een daverend schot onder luid applaus door Adj. Marijn Verbaant.

Na afloop was er een foto moment met onze Limburgse Gouverneur Dhr. Roemer en de Venlose Burgemeester A. Scholten samen met de geschutbemanning der Jonge Nobele & Oude Loffelijke Schutterijen Valckenborch.

Koningsdag 2023:

Helaas was het na 2 jaar Corona niet mogelijk om onze traditie tgv de verjaardag van onze Koning Willem-Alexander voort te zetten. Samen met de schutterij hebben wij enkele Kamers afgeschoten, zodat wij toch van ons hebben laten horen.

Oude kerk Valkenburg. De Kerststal van voormalig Stella Maris College, met ernaast de In Memoriam kaars van de Jonge & Oude Nobele Schutterij met de namen van de overleden schutbroeders.

Foto Frederic Lebouille 
Ordo Nobilis Papegayi

Zaterdag 17 december Wederom na 2 coronajaren is het Geschut 1842 met lampjes versierd getrokken door 2 rendieren, samen met de schutterij door de Valkenburgse straten in het kader van de kerstparade 2022.  
Zondag 2 okt. 2022 Voor het eerst sinds 2½ jaar is het Geschut 1842 eindelijk uit de remise gehaald bij gelegenheid van de presentatie van het eeuwen oude Bokbier. Samen met de Schutterijen van Valkenburg: het Nachtwachtgilde, St. Mauritius Strucht en de Jonge Nobele & Oude Loffelijke Schutterye in samenspel met de drumband van de Kurkapel. De antieke bierwagen reed voorop in de optocht door de straten van Valkenburg! Met dank aan de ondernemers van centrum Valkenburg.Koningsdag 2022.... Hallo, Eindelijk

 Eindelijk was het dan zover dat wij onze activiteiten konden herpakken. Helaas nog niet !

TGV. Koningsdag zouden wij ten stadhuize van Valkenburg en op enkele plaatsen, o.a. het Parkhotel en Chateau St. Gerlach enige Ereschoten lossen voor de Majesteit, de gedecoreerden en de gasten.

In overleg met burgemeester Daan Prevoo is er gezamenlijk besloten om NIET, dus geen schoten te lossen dit uit respect voor de gasten uit de Ukraine die in Groot Valkenburg verblijven, en met name vooral voor de kleine kinderen bij welke de luide schoten een traumatische uitwerking zou kunnen veroorzaken. zie Communiqué van de Gemeente en TV Valkenburg.

-o-

2021-2022 E-cart: Gedurende de coronaperiode hebben wij een elektrisch trekwagentje aangeschaft en een munitiekist ervoor gemaakt, zodat er voor het voorttrekken van ons Geschut 1842 iets minder mankracht vereist is.

 
o-

KONINGSDAG 2020

ma 27 april 2020 Majesteit van Harte Gefeliciteerd !

Op 27 april zouden wij van ons laten horen in het kader van Koningsdag met het Ere Saluut Geschut 1842 in Valkenburg en omgeving. Ook ons historische Geschut 1842 is het zwijgen opgelegd. In gedachten zijn wij bij allen die lief en vooral het leed delen.

Ook hebben wij van onze Oud Drossaard, oud burgemeester Paul Gilissen afscheid moeten nemen, zijn naam zal op de In Memoriamkaars van onze Schutterye worden geplaatst welke in de Oude Kerk zijn standplaats heeft. (zie In Memoriam)

-o-

woe 12 febr. 2020  13u30

Valkenburg aan de Geul

Beëdiging militairen van het Regiment Limburgse Jagers

ter afsluiting van de beëdiging zal een Ere Saluut schot afgevuurd worden i.s.m  de Jonge Nobele & Oude Loffelyke schutterije Valckenborch, welke het historisch uniform van het Limburgs Bonds Contingent 1842~1846 dragen.. 


-o-


zat 30 nov 2019 

Kerstparade 2019 Valkenburg


Met dank aan de Jonkheid Valkenburg. + Samen met de Jonge Nobele & Oude Loffelyke schutterij Valkenburg.  
-o-

 

30 mei 2019

EK Triatlon Weert

Met 7 kanonniers naar Weert (Jan  onverwachts opgenomen, sterkte in het ziekenhuis) om het Openingsschot door enkele Bobo's af te vuren over het Bassin. Met versterking van de schutterij van Weert.

 

 

Door de Gemeente Weert zijn wij uitgenodigd om op Hemelvaartsdag 30 mei om19u30 de officiële opening's handeling te verrichten, door ons Ere Saluut Geschut 1842 samen met enkele schutters van de Nobele schutterye.

 

Uitzonderlijke dank aan George Grissen van het ter beschikking stelen van de transport faciliteiten.

 -  o  -

 

 

 

 

 

 

-  o  -

Koningsdag 27 april 2019

 

Ere Saluut salvo voor Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

10 uur Park Hotel Valkenburg, Neerhem Valkenburg

10u30 Gemeente Huis, Park Dersaborg, Valkenburg aan de Geul

11u30 t.ere.v. Oud Kanonnier Powerd by Maj. Ger Hendriks Centrum Valkenburg

31 maart 2019.

s'Middags na het Planten van de Jeugd-Meid-den  (Jeugd Jonkheid) worden er Kamers geschoten.

(een oud Limburgs gebruik)

s' Avonds Mei-den planting door de Jonkheid Valkenburg

Politie & Gemeente zijn op de hoogte.

-  o  -

 

Jaarvergadering Stichting "Ere Saluut Geschut 1842" Valckenborch.

De agenda voor de Ere Saluut schoten ter gelegenheid van Koningsdag op zat. 27 april a.s.

zal spoedig gepubliceerd worden.

 

 

 Koningsdag 2018: Chat. Gerlach Houthem - Park Hotel Valkenburg

Zaterdagavond 1 dec.  19.30u. Kerstparade Valkenburg: De Jonge Nobele & Oude Loffelyke Schutterye Valckenborch zullen samen met het Ere Saluut Geschut 1842 meetrekken tijdens de Kerstparade, met dank aan de Jonkheid die het Geschut 1842 zullen voorttrekken zoals dat vroeger vanuit de remise gebeurde.

 

 

Neer (NL) EGS 2018

Zo. 19 aug. gaat het Geschut 1842 samen met de Schutterij naar het Europees Schutterstreffen in Leudal (Noord-Limburg) ca. 500 Schutterijen en Gilde worden daar verwacht !

Met dank aan de Jonkheid Valkenburg (kanonniers) en Fa. Frissen Intern Transport & Groen te Houthem-Valkenburg voor het beschikbaar stellen van het transport.

- o -

 

 

Op ma. 9 april is het Kanon van Het Geschut 1842 ter 5 jaarlijkse herkeuring bij het Duitse Beschusswesen aangeboden en ambtelijk GOED gekeurd met stempels en al. Waarvan akte.

Met dank aan Fa. Frissen Groen techniek uit Houthem voor het gratis ter beschikking stellen van de aanhangwagen. Leen voor het trekpaard en Henk voor de techniek. Het kanon werd met de overmatige zware lading van 1200gr. kruit en 50 gr. schrott geladen en op de schietplaats af gevuurd vanuit de bunker. Normaal worden de Ere Saluutschoten met ca. 200gr. afgevuurd.

 

 

- o -

Zat. 31 Maart 2018 Startschoten Cauberg Trail Run Valkenburg

Plenkerstraat - Polfercentrum - Valkenburg aan de Geul

10 u :startschot 30km. --- 10u30 startschot 18km. --- 11u. startschot 7km.

Daar het kanon op zijn vroegst maa. 9 april in Duitsland hergekeurd kan worden, zullen wij de startschoten met zogenaamde KAMERs schieten, deze zijn op afstand ook zeer goed te horen.

Iedereen heel veel succes ! ! !  Volgend jaar zal het kanon wederom paraat zijn.

KAMERS werden vroeger gebruikt om de kanonnen af te schieten, deze werden achter in de loop geplaatst.

- o -

Zat. 18 Nov. Gaat "Het Geschut 1842" samen met de Jonge Nobele & Oude Loffelyke Schutterije de Kerstparade openen, uit veiligheid overwegingen zal NIET geschoten worden!

- o -

1sept 2017.: Groenlicht vanuit het ambtenaren korps van Valkenburg. Beschermheer Prof. C. Dam mag de bouwtekeningen door zijn bureau laten uitwerken om samen met het ontwerp-ruimtelijke onderbouwing van het museale onderkomen voor het complete, met paarden aangespannen Geschut 1842 inleveren

- o -

Ons geschut was aanwezig bij de in gebruik name van het vernieuwde (en overgeplaatst) monument van de Limburgse Jagers.

Tevens is de historische verzameling heropend in museum gebouwtjes te Oirschot.

 

Het monument staat op Limburgse grond.
Door de provincie Brabant is deze Limburgse enclave in Brabant overgedragen aan Gouverneur Theo Bovens.

Hieronder enkele foto's van het transport. Andere foto's volgen spoedig.


Hoera ! Na intensief overleg heeft het College van B & W op de vergadering van 25 april 2017 de locatie voor het museaal onderkomen op Plein 15 februari aan de Plenkertstraat goedgekeurd.       Nu verder!

 


 

13 mei 2017 Landmacht dag  te Weert

Het "Geschut 1842" zal bij de opening aanwezig zijn.

Locatie: Schepenlaan 2, 6002 EE Weert

Afslag A2 - 39 !! i.v.m. eenrichting verkeer.


1 April 2017 Startschoten Cauberg Trail Run Valkenburg

Het "Geschut 1842" heeft de startschoten gegeven voor de Trail Run op de Plenkertstraat bij het Polfercenter te Valkenburg.

Meer info over de run op https://caubergtrail.jimdo.com/


 

Commando overdracht plaats van het 42e Pantserinfanteriebataljon en het Regiment der Limburgse Jagers.

Op het Vrijthof vond vrijdagmiddag 2 september 2016 de driejaarlijkse commando overdracht plaats van het 42e Pantserinfanteriebataljon en het Regiment der Limburgse Jagers.  Luitenant-kolonel Jansen droeg zowel het stokje als de regimentsvlag in letterlijke zin over aan zijn opvolger en rangsgelijke Goossens. Dat deed hij in bijzijn van onder meer de gouverneur van de Provincie Limburg Theo Bovens en honderden Limburgse Jagers zowel in- als buiten dienst.

Spreekstalmeester kapitein Mark van Sintfiet presenteerde vrijdagmiddag op een vol Vrijthof voor een deel in het Maastrichts gesproken het legeronderdeel dat als geen ander zo verbonden is aan een provincie.  Voor van Sint Fiet een heuse thuiswedstrijd.  Geboren en getogen in de Limburgse hoofdstad was hij maar wat trots de commandowisseling te mogen presenteren.  Natuurlijk maakte hij goede sier met zijn woorden: “*En ’n heil werm welkom aon de sjoneste lui heij vendaog aonwezig oppe Vriethof: ’t Mestreechs publiek en de alle aandere oet us provincie Limburg.”

Na zijn opsomming van alle onderdelen en gasten aanwezig op het Vrijthof kreeg het publiek alle in en outs te horen over de Limburgse Jagers.  Van historie van toen tot de uitzendingen van de afgelopen decennia.  De Limburgse Jagers hebben een indrukwekkende reeks van VN-missies op hun palmares staan.  Die staan – zo liet later de afscheidnemende luitenant-kolonel Jansen weten – voor veel hoogtepunten maar net zo voor zwarte bladzijdes van het korps.  Het laatste vooral vanwege gesneuvelde maten.
De rode draad van de Limburgse Jagers was toch vooral trots.   Eens een Limburgse Jager altijd een van hen;  het publiek kreeg regelmatig de boodschap mee dat wat op het Vrijthof aan militairen stond mannen van stavast waren.  “Zij gaan door waar anderen ophouden”,  wist officier Jansen honderd procent zeker.

Na de daadwerkelijke overdracht van een stokje en het roemruchte vaandel - met daarop tal van historische momenten geborduurd -  was het dan eindelijk de beurt aan de Schutterij van Valkenburg.  Met het geschut Eresaluut 1842 Valkenburg werd twee keer een schot gelost dat de aanwezigen nog wel een tijdje bij zal blijven.  Het centrum van de voormalige vestingstad Maastricht schudde op haar grondvesten.  Behalve de Valkenburgse schutterij was ook de DD Stadsschutterij Maastricht  uitgenodigd door de Limburgse Jagers.   Quick en Flupke,  twee ganzen die als mascottes dienstdoen bij de A-compagnie van de Limburgse Jagers, bleven onder al dat geluidsgeweld nog het rustigst.  Onbewogen bleven ze in het gareel voor hun soldaten staan.  De twee gevleugelde vrienden staan op de Acie vlag misschien voor de gevoelige mens in een confronterende houding.  De doggy-positie is toch vooral een die broederschap in de strijd moet symboliseren.   Een van de Limburgse Jagers legt het vanmiddag in één zin haarfijn uit: “Ga jij vooruit dan dek ik je”.  

Na afloop van alle militaire ceremonieel kregen genodigden in de Groote Sociëteit de gelegenheid afscheid te nemen van de gaande - luitenant-kolonel Jansen - en de nieuwe commandant Goossens te feliciteren met zijn nieuwe job.  Niet voordat Jansen met vrouw en kinderen in een stoere DAF YA-328 van het Vrijthof werd weggereden onder het spelen en zingen van het lijflied, de Limburgse Jagersmars.

Bron: http://gezien.nl/maastricht/p/in-beeld/limburgse-jagers-trotse-soldaten-vol-historisch-besef-tradities-en-eerbetoon


Foto's: Lieske Leunissen http://www.lieskeleunissen.nl/commando.html
Zegening Vaandel geschut - Jaarvergadering 2016.

St.Barbara en Nicolaas kerk in centrum Valkenburg.

Celebrant Patrones Spritualis Pastoor Herman Jansen.

Vaandeldrager Jef Huijnen.