Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Gastenboek

.

Gastenboek

Marc van Sint Fiet
03-06-17 10:37:55
Namens de organisatie van de Landmachtdag in het algemeen en 42 Pantserinfanteriebatalj­on 'Limburgse Jagers' in het bijzonder, breng ik wederom mijn dank over voor de bijzondere fijne samenwerking. De Landmachtdag in Weert is mede door jullie optreden extra cachet gegeven. Dat de band tussen 42 BLJ en het kanon (incl Schutterij) van Valkenburg nog lang bestendigd mag zijn! Met vriendelijke Limburgse Jagers Groet, Kapitein Marc van Sint Fiet
Marc van Sint Fiet
10-09-16 20:45:46
Dank aan alle schutters en kanonniers die de commando overdracht hebben ondersteund tijdens de ceremonie op het Vrijthof afgelopen 2 september. De band tussen jullie en het regiment Limburgse Jagers werd duidelijk onderstreept en zal de komende jaren nog heel warm zijn. Volgend jaar komt 42 Pantserinfanteriebatalj­on wederom naar Valkenburg voor een beëdiging, we mikken op het voorjaar. Laten we er dan wederom een memorabel moment van maken! Met vriendelijke Limburgse Jagers Groet, Marc J.E. van Sint Fiet, Regimentskapitein der Limburgse Jagers