Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Flyer Geschut 1842.

 

 

 

Flyer Geschut 1842
Flyer Geschut 1842.pdf (746.24KB)
Flyer Geschut 1842
Flyer Geschut 1842.pdf (746.24KB)