Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Jaarverslagen

Alle belangrijke gebeurtenissen van de stichting worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag, hetwelk u hier kunt inzien:  

 

Jaarverslag 2017