Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Links.

Website schutterij Valkenburg
http://www.schutterijvalkenburg.nl

Website Nobele orde van de Papegay
http://www.nobeleordepapegay.com/

Website Oud Limburgse schuttersfederatie
http://olsfederatie.com/

Website Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond
http://www.rkzlsb.nl/

Museum van Loon
www.museumvanloon.nl

Nationaal Militair Museum
https://www.nmm.nl/

Regiment Limburgse jagers
http://www.limburgsejagers.nl

Hermitage Museum
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=en

Witlox Van den Boomen Adviseurs & Accountants

https://www.hlb-wvdb.nl


http://www.belastingdienst.nl/ wps/wcm/connect/bldcontentnl/ themaoverstijgend/programmas_en _formulieren/overeenkomst_periodieke_giften