Ere Saluut Geschut 1842 Valckenborch

De stichting stelt het geschut gaarne beschikbaar aan de Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch

 
 

Welkom op onze website

 Historie: Limburgsch Bonds Contingent                                                  

        Afd. Infanterie & Artillerie 1842 ~ 1846

                                                       

De splitsing in 1839 tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werd op 19 april 1839 bekrachtigd met het Traktaat van Londen.

Op 5 september 1839 in de Vrije stad Frankfurt am Main besloten dat het Hertogdom Limburg en het Groothertogdom Luxemburg  tot de Duitse Statenbond zouden toetreden om een bufferzone te vormen tussen Pruisen en Frankrijk. 

Als ‘drager van de hertogelijke kroon’ van Limburg, diende Koning Willem 1 een contingent van circa 1470 manschappen (zijnde 1% van de bevolking) met o.a. 3 stuks licht veldartilleriegeschut,  samen te stellen. Dit contingent bestond uit inwoners van het Hertogdom met uitzondering van die van de Noord Nederlandse vestingsteden Maastricht en Venlo.

De inwoners van het Hertogdom kregen zowel de Nederlandse als de Duitse nationaliteit.

Van 1839 tot en met 1842 had het Hertogdom hiertoe een eigen Staatsblad, het ”Officieel Blad voor Limburg”

Bron: ‘Een geschiedenis van Nederland’, Deel11, Staatkundige verhoudingen: Limburg en de Duitse Bond

 

In het kader van "550 Jaor Lantjuwel Valckenborch" 1460  ~  2010 is besloten om een replica van dit historisch licht veldartilleriegeschut met munitiewagen na te bouwen. Koning Willem II had slecht 1 stuk licht veldartilleriegeschut i.p.v. 3 stuks in dienst gesteld.  De stukbemanning dragen de uniformen en bewapening van het Limburgs Bonds Contingent ten tijde van Koning Willem 2. 

Het Geschut 1842 kan manueel of door 2 paarden voortgetrokken worden, die dan onder de man bereden worden.

In het legermuseum te Delft werden constructie tekeningen gekopieerd en het complete Geschut werd in huisvlijt gedurende 2 jaar gebouwd door Richard Huynen.

De kanonloop met haar doopnaam "Barbara" werd in de buurt van Jena (DE.)   gegoten en in het bijzijn van de TUV specialisten, gekeurd, ingeschoten en gecertificeerd. In 2018 werd het certificaat met 5 jaar verlengd.

Voor het Geschut 1842 is door het Ministerie van Justitie toestemming verleend  om met het Kanon ere saluut schoten af te vuren, alsmede om het gehele Geschut 1842 mee te voeren met een Deco kanonloop voor optochten en tentoonstellingen.

De Edele Nobele & Oude Loffelyke Schutterijen van Valkenburg dragen sedert ca. 1950 het uniform van het Limburgs Bonds Contingent, (Jonge schutterij afd. Infanterie en de Oude Loffelyke schutterye afd. Artillerie)  

 

Op deze website hopen wij u een beeld te geven van ons geschut en onze Stichting.

Per 1-1-2016 is de stichting Ere Saluut Geschut 1842 een culturele ANBI.

 

Meer informatie over de financiële voordelen van de ANBI status kunt u in onderstaande documenten vinden.

   

http://www.belastingdienst.nl/ wps/wcm/connect/bldcontentnl/thema overstijgend/programmas en formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

 

 

ANBI Cultuur Status
Informatie over de ANBI Status
Notitie ANBI.pdf (53.1KB)
ANBI Cultuur Status
Informatie over de ANBI Status
Notitie ANBI.pdf (53.1KB)

 

Configureer deze downloadwidget